جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

کارخانه لبنیات - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارخانه لبنیات

کارخانه لبنیات


Loading the player...

این قسمت ابتدای کلیه مراحل تولیدی در کارخانه لبنیات است در قسمت دریافت شیر که ابتدای فرآیندهای تولید است شیر ورودی ابتدا توسط اپراتور دریافت شیر آزمایشات اولیه در موردش انجام می شود و از آن نمونه برداری می شود اینها مخازن ذخیره شیر خام است که شیر خام تا زمانی که می خواهد فرآیندهای بعدی مثل تولید ماست ،دوغ و شیر انجام شود توی این مخزن ها نگهداری می شود این قسمت پاستوریزاتور است که مجموعه ای از 4 دستگاه است این 4 دستگاه هر کدام یک عملکردخاصی را دارند شیر خام اول داخل پاستوریزاتور گرم می شود این قسمت سفراتور است توی سفراتور شیر 50 درجه به دو فاز شیر بدون چربی و خامه تقسیم می شود خامه ای که استریل شد می آید با شیر کم چربی که باکتریهایش پرفته شده مخلوط می شود و مخلوط شده آن داخل پاستوریزاتور می آید شیر پاستوریزه که داخل مخازن پاستوریزه نگهداری می شود از طریق ورگلاسه یا ور اتوماتیک میآد داخل این قسمت این قسمت قسمت اصلی تغلیظ پنیر است پنیر یو اف اکثرا مردم شنیده اند پنیر یو اف یعنی و در این قسمت مرحله اول غلیظ شدن شیر صورت می گیرد و با این دستگاه دمایش تنظیم می شود روی دمایی که لازم دارید برای تولید پنیر و انتقال پیدا می کند به مخازن تخلیق ظروف پنیر ی که استریل شده است می آید روی ریل اول ماده ای که تزریق می شود ماده ای که ضد چسبندگی است بهش می گوییم آنتی استیل به خاطر اینکه پنیر به بدنه ظرف نچسبد این قسمت کاغذ گذاشته می شود و این قسمت نمک ریخته می شود نمک روی کاغد ریخته می شود که بعدا که پنیر اب اندازی کرد این نمک را حل می کند و بطور یکنواخت در تمام پنیر پخش می شود بعد از اینکه کاغذ روی پنیر گذاشته شد و نمک هم ریخته شد آخرین مرحله مرحله در بندی بافویل است

Dairy factory in this part of the beginning of all stages of manufacturing at the plant is in the episode get milk dairy that the beginning of the production processes, is to tap the input received by the operator first in initial tests of milk before and it samples. these are tanks of storing raw milk that raw milk until it wants next is our production processes such as milk, buttermilk and done in this reservoir are maintained here here is pasteurizers of milk that is set Of the 4 device. these 4 devices each have a seperated work. inside the first raw milk pasteurizers of milk heated. this part is safrator in safrator milk 50 degrees to the two phases of the milk and cream. the cream which was sterilized milk low fat that comes with out of bacteries will be mixed. and mixed of it go into the pasteurizer. pasteurizerd milk comes within repositories is maintained through pasteurization Var glasse or Var automatic mead inside this part of this section, this part is the main part of the doping of cheese cheese mostly people have heard u f f-IE it means ultra fitnation. in this part of the first stage of getting the milk thickens . and comes with this device is set to its temperature on the fly when necessary for the production of cheese and transferred to the sterile containers. plates tanks of cheese that comes first is on the Rails. that the substance injected a substance That is I say anti-adhesion to steel body container dont attract cheese . because this part of the paper with this part salt poured. salt on the time that shed later that cheese juice up the salt solution, and are uniform in all being broadcast cheese after the paper was laid on the cheese and salt was the last stage of the stage in the cluttered category is with foil.