Skip to Content

کارهای محتوایی برای ترغیب جوانان به امر ازدواج برنامه ریزی شود.

کارهای محتوایی برای ترغیب جوانان به امر ازدواج برنامه ریزی شود

کارهای محتوایی برای ترغیب جوانان به امر ازدواج برنامه ریزی شود.

کارهای محتوایی برای ترغیب جوانان به امر ازدواج برنامه ریزی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه باید با بهره گیری از فرصت ها انتقال مفاهیم به جامعه صورت گیرد، گفت: در استان بایدکارهای محتوایی مناسب برای ترغیب جوانان به ازدواج صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به ۱۷۷ دستور جلسه این شورا در حوزه های مختلف و بیش از ۵۷۵ مصوبه در سال جاری، اظهار داشت: در استان باید کارهای محتوایی مناسب به منظور ترویج و ترغیب جوانان به امر ازدواج صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان ملی جوانان باید متولی جمع آوری و چاپ مطالبی پیرامون آموزش های ازدواج صحیح شود، گفت: پیشنهاد بیمه ازدواج برای افراد متاهل بررسی خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اعلام اینکه باید از فرصت ها به خوبی بهره گرفت و پیام را به مخاطبین رساند، افزود: ائمه جماعت، خطبای نماز جمعه و کارشناسان و جامعه شناسان باید توصیه ها و اطلاعات محتوایی مهارت های زندگی را به خوبی بیان کنند.

الهی تبار با افزودن این نکته که در زمینه مهارت های زندگی در مدارس کتابچه هایی توزیع شده، بیان داشت: با این حرکت به دنبال افزایش فرهنگ کتابخوانی و انتقال مفاهیم به جامعه ایم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه عمده آمار طلاق در شهرهای مهاجرپذیر کشور است، گفت: از آنجایی که مردم این شهرها دارای فرهنگ های متفاوت با افکار مختلف هستند بیشترین طلاق ها در این شهرها صورت می گیرد.

سعید گلستانی با اعلام آنکه مشکلات در طلاق نیز همچون موانع ازدواج مربوط به مشکلات فرهنگ است، افزود: بنیادی ترین نهاد در جامعه که خانواده است با رشد طلاق در معرض نابودی قرار می گیرد.

وی با اشاره به مشکلات فرزندان طلاق و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی برای آنان، اذعان داشت: اینکه زنان مطلقه جایگاه و موقعیتی برای ازدواج ندارد، نقص فرهنگی دیگری در جامعه است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: ۱۹ درصد طلاق ها به دلیل اعتیاد، ۲۰ درصد به خاطر چشم و هم چشمی، ۱۵ درصد به دلیل دخالت خانواده ها و نیز بخشی از آن به دلیل عدم شناخت و انتخاب نادرست در محیط هایی همچون خیابان، دانشگاه و محیط های مجازی است.

گلستانی آسان کردن فرهنگ ازدواج در جامعه را ضروری دانست و گفت: در استان سالانه ۲۰ هزار زوج ازدواج می کنند که نیاز به یک برنامه اجرایی آموزشی برای این افراد در دراز مدت وجود دارد.

وی با اشاره به روند افزایشی آمار طلاق در جامعه گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از طلاق ها به درخواست زوجه صورت می گیرد که البته ۹۰ درصد از این طلاق ها بدون پرداخت مهریه انجام می شود.