رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

کاروان عروسی - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

کاروان عروسی

دانلود

کاروان عروسی که با سر و صدای  زیاد باعث سلب آسایش شده و در نهایت سر آدای با پرتاب شاخه نبات می شکند.آخرین تولیدات تلویزیون

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام