جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

کافی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کافی

کافی


Loading the player...

یكی از نامهای زیبای خداوند كافی است كافی یعنی كفایت كننده كسی كه امور بندگانش را كفایت می كند و لذا می فرماید هر كه برخدای تبارك و تعالی توكل كند خداوند او را كفایت می كند سعی كنیم توكل را در زندگی بالا ببریم چرا كه یكی از اسماء زیبای خداوند كفایت كننده یعنی كافی است مردی خدمت حضرت محمد (ص) آمد و عرضه كرد یا رسول الله شترم را دم در ببندم و به خدا توكل كنم و یا ازاد بگذارم و به خدا توكل كنم فرمودند ببند و به خدا توكل كن یعنی دركنار توكل كار هم باید باشه یعنی به همراه توكل عمل هم باید باشد و خدای تبارك در حدیث قدسی می فرماید : اگر بنده من غیر از من به در خانه كس دیگری بره و به كس دیگر توكل كنه از همون كس ناامیدش می كنم پس در خانه خدا بریم و توكلمان به خدا باشد

One of the beautiful names of God is sufficient The adequacy of the servants who have enough of the adequacy Thus says the LORD his trust in any of the Elevated Brkhday the adequacy We try to raise trust in life because of the beautiful names of God that is enough is enough Man who served the Prophet Muhammad (PBUH) was launched or the Prophet Shtrm door shut and my trust in God, or to leave and I trust in God Close and trust in God that he should be working alongside the trust with the trust should also be Elevated in Sacred Sayings and God says: My servant than if I go to the home of one another and trust one another tick just one of my despairI live in the house of God and is God T vklman