جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

کالباس - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کالباس

کالباس


Loading the player...

مواد اولیه ای که در تهیه سوسیس و کالباس از آنها استفاده می شود شامل انواع گوشت قرمز و سفید مواد آردی مثل آرد گندم و انواع نشاسته خوراکی مثل نشاسته ذرت ،سیب زمینی و مواد پروتیینی مثل کازویین سویا و سویا ایزوله و سایر مواد پروتیین مجاز هستند استفاده می شود به همراه روغن و آب اینها موادی هستند که در فرمولاسیون سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می گیرد در تولید سوسیس و کالباس و کلا فرآورده های گوشتی از مواد اولیه مختلفی استفاده می شود که مواد اولیه ای که در این فرآورده استفاده می شود در ابتدا قبل از ورود به کارخانه و قبل از ورود به انبارهای شرکت بشوند توسط واحد کنترل کیفیت از نظر فاکتور های شیمیایی و میکروبی مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند عمده ترین ماده اولیه ای که در تهیه سوسیس و کالباس استفاده می شود گوشت است گوشت قرمز و گوشت سفید که این هر کدام با آزمونهای متفاوتی از نظر کنترل کیفیت می بایست که بررسی شوند به غیر از این موادی که استفاده می شود از روغن و آب و انواع ادویه جات که در تولید سوسیس و کالباس استفاده می شود که مواد بعد از تایید کنترل کیفیت و وارد شدن به خط تولید وزن کشد می شود و وارد دستگاه اصلی اش که دستگاه کاتر مورد استفاده قرار می گیرد ابتدا گوشت است که با توجه به محصولی که تولید می شود درجه بندی می شود اگر گوشتی قرار است برای سوسیس استفاده کنند حتما باید از گوشتی استفاده شود که درصد چربی بالاتر باید داشته باشد اگر بخواهند برای تولید ژامبون استفاده کنند از گوشتی استفاده می کنند که میزان چربی کمتری در آن استفاده بشود و بدون چربی باشد و اگر برای تولید محصولات لوکس باشد مثل محصولاتی با درصد گوشت 98 درصد و گوشت خالص است از قسمتهایی استفاده می شود که اصلا چربی نداشته باشد که این جداسازی در اصل در قصابی گوشت قرمز اتفاق می افتد که مواد بصورت کامل یعنی گوشت قرمز و گوشت سفید جدا سازی می شوند

The material provided in the preparation of sausages of meat they used to include a variety of red and white materials such as wheat flour and starch Rd food like corn and soybean and soybean food protein like KAZOEIN, and other materials used for protein are allowed, along with the oil and water, these are the materials that are used in the formulation of sausage. in the production of sausages and meat products total Chickens of different raw materials used that material that is used in this product at first before entering the factory before entering the freight company developed by quality control unit of the chemical and microbial factor about tests and reviews. the most important raw material in the preparation of sausages used meat is a red meat and white meat, that these different tests, each with From the viewpoint of quality control that must be checked with the exception of the substances that these different tests, each with From the viewpoint of quality control that must be checked with the exception of the substances that are used from the oil and water and a variety of spices that are in the production of sausages and salami are used materials from confirmed quality control and getting to the line weight pulls and runs into her original devices that used machine cutter takes first the meat is given to the product that generated by the rating . If the meat is supposed to use the meat from the sausage should certainly be used when higher fat percentage if they wish to produce ham from the meat they use less amount of fat and lean on it if it is geared for the production of luxury goods such as meat products with percentage is 98% pure meat of qualified used to be that fat is not that this isolation is in principle in the Slaughter posht red happens when materials are complete namely meat and white meat separation.