Skip to Content

کاهش ۲.۵ درصدی آمار ولادت در شهرستان نهاوند

فرماندار نهاوند

کاهش ۲.۵ درصدی آمار ولادت در شهرستان نهاوند

فرماندار نهاوند گفت: طی شش ماه نخست سال جاری یک هزار و ۶۶۸ واقعه ولادت در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان نهاوند، گفت: طی شش ماه نخست سال جاری در شهرستان نهاوند یک هزار و ۶۶۸ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: از مجموع تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در این مدت ۸۷۲ نفر با ۵۲.۳ درصد کل آمار ولادت ها پسر و ۷۹۶ نفر با ۴۷.۷ درصد از ولادت ها دختر بوده‌ است.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده ۸۲۵ مورد شهری و ۸۴۳ مورد روستایی بوده است، گفت: در این مدت به ازای هر ۱۰۹ پسر ۱۰۰ دختر متولدشده و نسبت جنسیتی متولدین پسر به دختر ۱۰۹.۵ بوده است.

وی اظهار داشت: به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز ۹ نوزاد در شهرستان نهاوند متولدشده است که از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده ۹۹.۷ درصد با تعداد یک هزار و ۶۶۰ واقعه در ۱۵ روز نخست به ثبت رسیده‌اند.

حمیدوند بابیان اینکه نرخ خام ولادت در نهاوند طی شش ماه نخست سال جاری ۱۷.۵ در هزار بوده است، گفت: در بحث وفات طی مدت ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۲۶ واقعه وفات به ثبت رسیده است.

وی گفت: از مجموع فوت‌های ثبت‌شده طی این مدت ۳۱۲ نفر مرد و ۲۱۴ نفر زن بوده اند.

فرماندار نهاوند بابیان اینکه از کل تعداد فوتی های ثبت‌شده ۲۴۷ مورد شهری و ۲۷۹ مورد روستایی بوده است، اظهار داشت: طی این مدت به ازای هر ۱۴۶ فوت مرد ۱۰۰ زن نیز فوت‌شده اند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع تعداد کل فوت‌شده‌ها در این مدت ۵۰۲ واقعه با ۹۸.۸ درصد طی مهلت ۱۰ روز به ثبت رسیده‌اند، گفت: نرخ خام فوت طی این مدت در شهرستان نهاوند ۵.۵ در هزار بوده است.