جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

کتاب «زن در ایران باستان» - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب «زن در ایران باستان»

کتاب «زن در ایران باستان»


کتاب «زن در ایران باستان» با رویکردی به جایگاه زنان در ایران باستان، پاسخ روشنی است بر بخشی از ابهامات تاریخ خاورمیانه. انسان معاصر اعلب به ناچار نیازمند دیافت آگاهی در مورد زندگی "انسان تاریخی" است او برای دانستن بسیاری از مسایل و حتی مشکلات امروز در جوامع خود در گذشته تفحص می‌کند، بر می‌گزیند، تفسیر می‌کند و گاه فریاد سر می‌دهد... این کتاب جستجوگر موقعیت و جایگاه اجتماعی زنان در عهد باستان است زیرا برای دریافت علل مشکلات، کامیابی یا ناکامی‌های زنان در امروزٍ روز و رفع موانع برای فردا، نیازمند آگاهی از گذشته‌ایم... این کتاب سعی دارد این فرایند را در مروری به تاریخ ایران در رابطه با موقعیت زنان جستجو کند و تا حد ممکن "ناگفته مانده" یا "نادیده گرفته شده‌ها" را بازگو کند... این کتاب که به بررسی حضور سیاسی- فرهنگی زن از ظهور زرتشت تا ظهور اسلام می‌پردازد در هفت گفتار تنظیم شده است و ساختار مفهومی «زن» را در تقسیماتی که در هر گفتار مشخص کرده تبیین می‌کند. مریم عنبرسوز این کتاب را بدون مقدمه به تمام شیرزنان آزاده ایران و مردان دلیری که شرافت مردانگی را در کنار زنان پاس می‌دارند تقدیم کرده و در تلاش است که تقسیم‌بندی منطقی و مستندی را از حضور تاریخی زن در پیش از اسلام ترسیم کند تا بدین وسیله به تحلیل و بررسی جایگاه ادواری زن در این سرزمین بپردازد. کتاب «زن در ایران باستان» با رویکردی به جایگاه زنان در ایران باستان، پاسخ روشنی است بر بخشی از ابهامات تاریخ خاورمیانه. نگارنده در گفتار اول نقش اجتماعی زن در دوران پیش تاریخ و قبل از ورود آریایی‌ها و همچنین نظام کشاورزی و مادرسالاری و مبانی الوهیت زن را همراه با الهه بانوان بررسی می‌کند و با ورود آریایی‌ها و به وسیله تحلیل یونگ به نقش و حضور زن در ماهیت اساطیر می‌پردازد. گفتار دوم که به دوران پس از ورود آریایی‌ها و سقوط سومر پرداخته نقش زن را در ادوار و تمدن‌ها کهن بررسی کرده تا اینکه در گفتار سوم به جایگاه حماسی زن در تاریخ ملی و حماسی ایران زمین بپردازد که شامل رویکرد زن در دوره پیشدادیان و کیانیان از دیدگاه شاهنامه و باورهای دینی آنان پیش از زرتشت می‌شود. در گفتار چهارم نویسنده با نگاهی اجمالی بر اندیشه زرتشت، اصول اعتقادی‌اش و اوستا به عنوان کتابی مقدس، جایگاه زن را در عصر اوستا بررسی می‌کند. اما در گفتار پنجم نگارنده به جایگاه اجتماعی زن در دوران هخامنشیان می‌پردازد و طبقات زنان، جایگاه متفاوت آن‌ها، چگونگی بنیان خانواده و روابط زناشویی در این دوران را با بحث درباره‌ی تعدد زوجات و ازدواج با محارم و ازدواج‌های سیاسی دنبال می‌کند. در گفتار ششم به جایگاه زن در دوران سلوکیان و اشکانیان پرداخته وجایگاه اجتماعی و طبقاتی او را در این دوان بررسی می‌کند و سرانجام در گفتار هفتم به نقش و جایگاه زن را در متاخر‌ترین دوره پیش از اسلامی یعنی دوران ساسانیان می‌پردازد.