جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

کتاب تاریخ ایران باستان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب تاریخ ایران باستان

کتاب تاریخ ایران باستان


Loading the player...

کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیر نیا است.ناشر این کتاب مهتاب است و به زبان فارسی در 2150 صفحه مننشر شده است. اندازه این كتاب وزیری جلد سخت است ودر سال منتشر شده است. این مجموعه سه جلدی، یك دوره تاریخ و تمدن و فرهنگ ملل قدیم دنیا و همچنین تاریخ مفصل ایران باستان است. در جلد اول ، پس از طرح مباحثی در رابطه با نژادهای انسانی، زبان، خط، محدوده زمانی و مكانی و نژادهای ملل مشرق زمین، منابع و ماخذ تاریخ قدیم نقد و بررسی می شود. آنگاه تمدن های بابل، آشور و عیلام و سپس تاریخ سیاسی و رویدادهای دوران پادشاهان هخامنشی از به قدرت رسیدن كوروش تا قتل خشایارشا شرح و نقد می گردد. جلد دوم به تاریخ سیاسی و رویدادهای دوران پادشاهان هخامنشی پس از قتل خشایارشا و به تخت نشستن اردشیر اول تا لشكركشی اسكندر به ایران و سقوط پادشاهی هخامنشی می پردازد. موضوع جلد سوم، تاریخ و تمدن ایران در دوره سلوكی و اشكانی است. كتاب فوق ؛ جامع‌ترین كتابی است كه تاكنون در زمینه ایران پیش از اسلام تالیف شده است. مولف این كتاب میرزا حسن‌خان پیرنیا ملقب به مشیرالدوله از رجال نیكنام صدر مشروطیت است، این كتاب تنها اطلاعات تاریخ ایران نیست، بلكه دایره‌المعارفی كامل محسوب می‌شود.