جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

کشت زعفران در ملایر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کشت زعفران در ملایر

کشت زعفران در ملایر


Loading the player...

در طب قدیم از زعفران به عنوان : آرام بخش ، خلط آور ، ضد افسردگی ، محرك معده و ضد اضطراب استفاده می شده است. کشت زعفران یکی از فعالیت‌های ترویجی کشاورزی در استان همدان بوده که در این میان شهرستان ملایر دارای ظرفیت‌های بالایی در این نوع کشت است. خانم بابایی مدیر عامل شرکت تعاونی گلبرگ زاگرس در سال اول 3 کیلو زعفران برداشت داشته اند که در سال های بعد به 7 کیلو افزایش داشته است. در هر هکتار 7 نفر مشغول به کار هستند و از اوایل صبح برداشت و بعدازظهر پاک کردن زعفران انجام می شود. در صورتی که این کار اوسعه یابد و بسته بندی نیز انجام شود قابلیت به کارگیری 300 نفر ردر این شرکت تعاونی وجود دارد.

 

 

The oldmedicine of saffron as : sedatives ,hypnotics phlegm ,anti –depression and anti –anxiety , stomach was used . saffron cultivation of agricultural extension activities in the province in which the city Malayer has high potential in this kind of planting. Mrs Babai CEO of golbarg zagros, 3 kg were harvested in the first year, In the following years has grown to 7 kg. If it is well developed and packaged, Employing 300 people, The company has the ability to use 300 ones.