جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کشت چغندر قند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کشت چغندر قند

کشت چغندر قند


چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که بصورت گیاهی یکساله زراعت می شود. چغندر قند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و بصورت مجموعه ای از برگهای بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می شود. طول دوره رشد برای تولید قند ۶ تا ۹ ماه می باشد.چغندر قند سازگاری وسیعی با شرایط محیط مختلف دارد ،به سرما و گرما نسبتاً مقاوم و تحمل خشکی را دارد به شوری خاک نیز مقاوم است .

 

Beetroot is named as BETA VULGARIS in the science expression. That is related to sponge groups that is grow and product by 1 year. By growing beetroot this plant don't make any stem and is consist of a collection of leaves. This plant is used for making natural sugar until 6 to 9 month. Beetroot is very protected from temperature and protect it self from cold and warm. Also this plant is protected from salty soils.

 

{gallery}ghand{/gallery}