Skip to Content

کشف بیش از 379 هزار عدد انواع مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما

کشف بیش از 379 هزار عدد انواع مواد محترقه

بیش از 379 هزار عدد انواع مواد محترقه در همدان کشف و ضبط شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رئیس پلیس امنیت عمومی استان همدان گفت : در پی خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد محترقه در همدان در بازرسی از انبار این فرد 298 هزار و520 عدد مواد محترقه خطر ساز و غیر مجاز کشف و در این زمینه یک نفر دستگیر شد. سرهنگ رحیمی افزود : همچنین در شهرستان بهار در بازرسی از منزل یک زوج 81 هزارعدد مواد محترقه دست ساز خطرناک کشف و هردو فرد دستگیر و به مقام قضایی تحویل داده شدند.