جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

کلوخ اندازان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلوخ اندازان

کلوخ اندازان


Loading the player...

فکر کنم شهدای انقلاب اسلامی در زمان نیاز به کمک و همیاری در دفاع از انقلاب به جبهه ها رفتند تا از کیان و حمیت ایران اسلامی دفاع کنند . آنان در زمان خود جز برترین های بودند که البته فرزندان امروز ایران زمین ادامه دهنده راه آنان هستند و با اختراعات و ابتکارات خود توانستند همچون شهدا ایران اسلامی را نام آور کنند و نام ایران اسلامی را به جهان عرضه کنند این جوانان با اختراعات و ابتکارات خود کشور ایران را از وابستگی به بیگانگان نجات دادند .

Ramazan, the ninth lunar month and is one of the blessed month. Hence to say Ramazan Mubarak. The word Ramazan is derived from burning Ramezan means. Messenger of Allah said: Ramazan, the month is a sin and God's fire burns, and gives His servants the sins of this month, so for this month is called Ramazan. Fasting is one of the arrangements that were set up in the old Rock Band was conducted in Hamadan. If the last day of the month or a few days before the end of the month SHABAN families gather together for lunch and went to the garden and desert. They were celebrating the beginning of May.