جهش تولید | یک‌شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۹

کمک های مردم آبشینه به جبهه ها - نمایش محتوای آرشیو

 

 

کمک های مردم آبشینه به جبهه ها

کمک رسانی مردم روستای آبشینه به جبهه ها - 1364