جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

کمک های مردم آبشینه به جبهه ها - نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

کمک های مردم آبشینه به جبهه ها

کمک رسانی مردم روستای آبشینه به جبهه ها - 1364