کنداکتور موضوعی

 

ساعت 7:30

امروز، برنامه زنده صبحگاهی

ساعت 11

برنامه زنده خانه و زندگی

ساعت 21

برنامه زنده شبهای آمادای

ساعت 15

فیلم سینمایی (تکرار)

ساعت 24

فیلم سینمایی

 
شنبه

 

موضوع: صبور باشیم

موضوع : پزشکی،

بیماریهای زمینه ساز

آسم و آلرژی

موضوع :

خوش خبر باشیم

 

 دشمنان صمیمی

چگونه میلیاردر شدم

 
یکشنبه

موضوع: حقوق شهروندی:

به کرامت انسان‌ها

اهمیت دهیم

موضوع : همسران،

انتقاد یا سرزنش

موضوع : بی خبری

(مزایا و معایب)

 چگونه میلیاردر شدم
 دستهای آلوده
 
دوشنبه

موضوع: وجدان اجتماعی

بیدار شهروندان،

لازمه توسعه

موضوع : خانواده و

شخصیت سازی

برای فرزندان

موضوع : خبرچینی
 دستهای آلوده
 باوان
 
سه شنبه

موضوع: شهروند خبرنگار باشیم

موضوع : حقوقی،

قصور پزشکی

و حمایت قانونی

موضوع :

وجدان اجتماعی

 باوان
رفیق بد  
چهارشنبه

موضوع: تکریم خبرنگاران

موضوع : قدرشناسی از

 خبرنگان زن استان

موضوع : تکریم خبرنگاران رفیق بد عدد دقیق  
پنج شنبه

موضوع: چهل سالگی انقلاب

و توسعه روستایی 

 

موضوع : طبیعت گردی با خانواده

موضوع : چهل سالگی
 عدد دقیق

سینماتو گراف

 
 
جمعه      
 سینماتو گراف - تکرار
مهاجم