کنگره ملی مفسر قرآن حضرت آیت الله آقا نجفی همدانی

کنگره آیت الله آقا نجفی همدانی در روز پنج شنبه هفتم دی ماه برگزار میشود . این کنگره در راستای معرفی شخصیت علمی  و عرفانی حضرت آیت الله آقا نجفی همدانی برگزار میشود . این عالم ربانی و مفسر قرآن کریم از علما و مفاخر استان همدان است که طی سالها مردم استان همدان از فیض وجودش بهره مند بوده اند . دوران دفاع مقدس و تشویق های رزمندگان  استان که توسط این مجاهد نستوه در مسجد کولانج همدان انجام میشد در خاطر مردم استان مخصوصا رزمندگان نقش بسته است . از مهمترین آثار علمی آقانجفی تفسیر وزین انوار درخشان است که در هیجده جلد تالیف شده و دارای نکات عالیه قرآنی است . سیمای مرکز همدان کنگره آقانجفی را در روز پنج شنبه صبح و بعدازظهر به صورت زنده تقدیم مردم میکند . ارتباط با شبکه های سراسری ، گزارش از حواشی کنگره ، تولید برنامه های مرتبط از دیگر برنامه های شبکه همدان در روز کنگره است. 

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا و سیمای مرکز همدان