جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

کودکان و مراقبت های اینترنتی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کودکان و مراقبت های اینترنتی

کودکان و مراقبت های اینترنتی


Loading the player...

باید در فضای مجازی و اینترنت با گذاشتن رمز عبور و قرار دادن رایانه در معرض دید خود کودکانمان را در مقابل آسیب های اجتماعی مراقبت کنیم. اینترنت به دلیل مزایای بیشمار خود فناوری است که بی شک هرفرد نیازمند استفاده از آن میباشد و اگر کودکان از این فناوری منع شوند در نتیجه از پیشرفت منع می شوند پس مخالف با اینترنت به عنوان فناوری نوین کاری غیر معقول است اما شناخت اینترنت و اینکه هر فرد به چه میزان نیازمند استفاده از آن است برحسب تفاوت فردی متفاوت می باشد. پس در فضای اینترنت مانند خیابان باید مراقب کودکانمان باشیم. پیشنهادها 1- کودک خود را بشناسید و بدانید که علایق او چیست آنگاه سایت های مرتبط با علایق کودکان خود را که مناسب سن آنها میباشد پیدا کنید و خودتان به کودکانتان معرفی کنید. ازسایت های معرفی شده برای کودکان استفاده کنید وآنها رابه کودک خود معرفی کنید. -3کامپیوتر را در فضای عمومی قرار دهید 4- مراقب ایجاد اعتیاد کودکان خود باشید در این موارد اضطراب و افسردگی وهیجان و بیقراری وتفکرات وسواسی به سراغ کودک می آید. 5- به کودکان معایب و مضرات چت کردن را بگویید وبه آنها اجازه چت کردن با افراد ناشناس را ندهید. 6- قانونی مانند قانونی که در مقاله به آن اشاره شد ایجاد کنید. 7-استفاده از فایل history به این ترتیب میتوان دید که بچه ها به کجا رفته اند.

 

hello . how are you ! it is very far this child today does not stay for football out of home and come fast to home . hello . do not be tired my child . thank you . Mehrdad you came home quick . i am publishing and searching for school a work . very good for this reason i go out to you do your works with more attention . thank you .please close the door also . ok my child . thanks god i am now relax husband where is Mehrdad . these days he is always in its room . a few days he is working on a search and subject for his school . always he is using from the computer . they are ringing . who it could be in this friday noon ? hello i am your neighbor . your boy with e-mails that he sent to our child shut down them from education and reading . excuse me ! please care more about your boy . god knows that could make what a bad accidents happening for him . did you listen my husband ?yes i hear . oh who is he? hello i am police of Feta . hello . you are ? what we have to do with our child mr . Sibery .children in this years need to attention and more protect and cooperate we have to pay attention in our child contacts out of home , we have to pay attention and protect them from internet with a password and putting computer in the place of obligate protect from them by social accidents . people that are connected are mostly not in the right persons that disculf them selfs . i thanks from you like a big world . husband come to find a way for solving this problem .ok .