جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

کی ظهر میشه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کی ظهر میشه

کی ظهر میشه


Loading the player...

در این برنامه آموزشی، مریم و مادربزرگ به پارک می روند و چون ساعت همراه ندارند مریم از مادر بزرگ می پرسد چگونه می توانند بفهمند ظهر شده تا نماز بخوانند. مادربزرگ با یک روش سنتی که بسیار جالب و آموزنده است با استفاده از یک چوب و نور خورشید به او آموزش می دهد که چگونه می توانیم وقت را بدون ساعت و با حرکت خورشید تشخیص دهیم.

In this training, Mary, and grandmother to the Park and do not have time because along with Mary of Grandma asks how can figure out is noon-prayer. Grandma with a traditional method that is very interesting and informative with the use of a wood and the Sun gave him a tutorial that shows how we can move the clock and time without detection by the Sun.