جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

گره چینی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گره چینی

گره چینی


Loading the player...

گره چینی چوب از هنرهای ظریفی است که از اوایل دوره اسلامی در ایران رایج بوده است. شنیده ایم این هنر ازدوران خلفای عباسی آغاز شده و در قرن 6 یا8 ه.ق در مصر وسوریه متداول شده واز همان دوران به ایران زمین رسیده . می گویند این هنر در دوره سلجوقی و صفوی پا به عرصه معماری نهاد. از این هنر در ساخت دربهای اماکن زیارتی ,مقابر و از مشبک در پنجره های منازل,کاخها, مساجد و قهوه خانه ها استفاده می شد . از دوران صفویه به بعد ترکیب شیشه های رنگی باچوبهای مشبک متداول شد و اصطلاحا (ارسی) نام گرفت. هنرمند همدانی سالهاست که به این هنر می پردازد و شاگردان زیادی را در این زمینه تربیت کرده است

Chinese wood arts is tied to the early Islamic period in Iran has been common.We've heard this from period of art started in the century Caliphs Abbasi 6یا8 Ah AH and syria have been common [...] from the same era to the ground.Say this art in the period of saljooghy and started to wash. Architecture .The art of making places of pilgrimage, and doors are netted in the window of tombs, homes,castles, mosques and coffee houses were being used.From the Safavid dynasty to combine color glass with woods netted was commonAnd the term (Orsi).The artist for that art can HAMEDANI pays a lot of disciples in this area has bred