جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

گلدان مینا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گلدان مینا

گلدان مینا


یکی از مهم‌ترین سندهایی که می‌تواند اصالت، نام کشور و تمدن ما را در قلب فرآیند جهانی برجسته کند، صنایع دستی است. صنایع دستی و هنرهای سنتی مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که ریشه در اعتقادات، باورها، آداب، رسوم، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی هر جامعه دارد. از سفال و سفالگری كه سخن به میان می‌آید در ذهن‌ها نقش كاسه و كوزه حك می‌شود و دستان هنرمندی به خاطرمان می‌آید كه با خاك و آب رنگ هنر گرفته است و پاهایش چرخ سفالگری را می‌چرخاند. از لالجین هم كه یاد می‌كنیم تصویر شهری در ذهنمان جان می‌گیرد كه مالامال از كارگاه‌های ساخت سفال است و خانه‌هایی كه بوی كاهگل می‌دهد و ردپای سفال در آنها مشهود است. در این میان هنرمندان این دیار با ساختن گلدانهایی سفالی با نقش برجسته لعابی به هنر خود زیبایی دیگری بخشیده اند و با خلق انواع گلدانهای زیبا محل زندگی ما را زیباتر و دلپذیر تر می سازند در این تصاویر تنها بخشی از این هنر به نمایش گذاشته شده است .

One of the most important to the originality, the name of the country and our civilization in the heart of the process of globalization highlights the craft. Crafts and traditional arts, art collection and the native people of any country that is rooted in the beliefs, attitudes, customs, customs, traditions and spiritual culture in the whole community. Earthenware and pottery that speaks to the role in order to correlate between the brake and the jugs are symbols of hake fillet and comes into the hands of an artist with the soil and water of our think of color art pottery wheel, and crawling into's favor. From the iconic image of urban LALEJIN also instilled in the public that are chock-full of participatory rural of our brain John making pottery and dwellings that smell of mud and their pottery footprint is evident. Among the artists of this land with clay to make goldens with embossed on unnamed tableware to your art and beauty with another spur of the beautiful location make our life more beautiful pots and more pleasant in these pictures is the only part of this art has been exhibited.

{besps}slidshow/minai jallil{/besps}