جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

گلزار شهدای همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گلزار شهدای همدان

گلزار شهدای همدان


از دیرباز عمران و نوسازی شهرهای اسلامی بیشتر به نهاد وقف وابسته بوده است. بسیاری از بناهای باشکوه و مهم شهری ٬به سخن دیگر عناصر مهم شهری مانند مسجد ٬مدرسه ٬بیمارستان ٬درمانگاه ٬کتابخانه ٬حتی آب انبارها و شبکه های آبهای روان در زیر پوشش اعتبارات وقفی فراهم آمده از سوی خیراندیشان معتقد به مبانی اسلامی ٬بنیان گذاری و نگهداری می شد که در توسعه شهرهای ایران نقش به سزایی داشته است. وقف عبارت است از متوقف ساختن مالکیت خصوصی و شخصی و عمومی کردن منافع آن در راه خدا و مردم و آن به اعتبار کسانی که ملک یا مال بر آنها وقف می شود بر دو نوع تقسیم می شود׃ وقف عام و وقف خاص وقف دارای فضیلت بیشمار و پاداش بیکران است و در روایات صحیح آمده که وقف یکی از سه خصالی است که همچنان بعد از مرگ نیز برای شخص جریان خواهد داشت. درهمدان نیز جایی برای دفن مرده ها به صورت منسجم وجود نداشته است اما با درایت آخوند معصومی همدانی از سال 1340 و با وقف آقای قره گوزلو 7 هکتار زمین وقف برای دفن اموات اختصاص یافت.در این موقوفه شهدای بسیاری نیز مدفون هستند.

The civil and Islamic cities, has long been more dedicated to the renovation of the affiliated institutions. Many magnificent monuments and urban ٬به other words the important urban elements such as mosque water storages and network mental waters below come from the endowment funds provide loans and cover kheirandeshan Islamic foundations and believes in keeping the great role in the development of Iran's cities. The Endowment is a private property and stop the personal and public benefits of it in the way of God and its people and to credit those who devoted their wealth or property to be divided into two types on the General and specific endowment Endowment Endowment ׃ have countless virtues and boundless bonuses come in and correct the narrations devoted one of the three khesali that continues after death as well as for individual streams will be Dramdan is also a place to bury the dead as there is not a coherent but with Mullah has Joker HAMEDANI since 1961 and dedicated with Sir

{besps}slidshow/baghebehesht{/besps}