جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

گلهای خودرو (کوهستانی ) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گلهای خودرو (کوهستانی )

گلهای خودرو (کوهستانی )


طبیعت سرشار از شگفتی ها و زیبایی ها است . برای لذت بردن از زیبایی های طبیعت تنها گذر از طبیعت کافی نیست ، گاهی باید ایستاد و دقیق تر نگاه کرد ، و آنگاه است که عظمت طبیعت ما را به وجد می آورد . و چه خوب است زمانی که سر بر دامان مادر طبیعت نهاده ایم ، او را بهتر بشناسیم تا بتوانیم بیشتر و بیشتر عشق او را دل خود جای دهیم.

استان همدان یک استان کوهستانی است و در دامنه رشته کوههایی که به زاگرس متصل است قرار دارد . داشتن کوهستانهای زیبا یکی از جذابیت های استان همدان است که چشم نوازی می کند . در این تصاویر بعضی از گیاهان و گلهای خودرو در کوهستان های همدان  به تصویر کشیده می شود .

 

Nature is full of surprises and beauty. To enjoy the beauty of nature through nature alone is not enough, sometimes you should stop and look closer, and then the majesty of nature brings us into ecstasy. And it is good when placed on the lap of Mother Nature, we get to know him better so we can accommodate …. Mountain Province is . One of the attractions of the province is having beautiful mountains that are pleasing to the eye. Some pictures of plants and flowers in this Flowers are portrayed in the mountains of Hamadan

 

{gallery}golkohestan{/gallery}