رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

گل اطلسی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گل اطلسی

گل اطلسی


گیاه دائمی و نسبتاً سریع الرشد با ساقه های منشعب به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی متر است و به صورت گیاه یكساله نگهداری می شود. گل ها شیپور مانند، قرمز رنگ با حاشیه سفید و چین دار بوده و در فصل تابستان تا پاییز ظاهر می شوند. به مكان آفتابی و محفوظ از وزش باد، خاك غنی و دارای زهكش خوب نیاز دارد. گل های خشك را مرتبا می چینند تا طول دوره گلدهی طولانی تر شده و ظاهرا گیاه همیشه آراسته باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی گراد می باشد.از طریق كاشت بذر در اول بهار درون گلخانه امكان پذیر است. نشاءها را اواخر بهار به باغچه منتقل می كنند.

It's a flower that always is growing and is very fast in growing and has 30 centimeters tall about their stem and is protected in the way of one year flower. It needs a great deal of light in day and places that is full of wind and have a good soil. You have to always cut leaves that are bad grow and they are eliminated because they get energy of plant a lot to be renewing again. Grow and advance of this flower can be only done by digging seed of this plant.

{besps}slidshow/atlasi{/besps}