رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

گل اطلسی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گل اطلسی

گل اطلسی


گل اطلسي گیاهی است یكساله كه در صورت فقدان وجود دمای پائین به صورت گیاهی چندساله رویش خواهد كرد. از جنس Petunia و خانواده سولاناسه (Solanaceae) و بومی آمریکایی جنوبی است. معمولاً دارای گل های دو رنگ ترکیبی است. این گل نام خود را از کلمه فرانسوی petun به معنی "تنباکو" گرفته است. خانواده سولاناسه را در فارسي تحت نام خانواده سيب زميني مي شناسند. گياهان زينتي اين خانواده شامل فلفل زينتي، داتوره، توتون زينتي و گل اطلسي میشود. گل اطلسي از گیاهان حساس به سرما به‌ شمار می‌رود و گیاهی است كه بعد از استقرار رشد نسبتاً سریعی دارد و ارتفاع آن ممكن است به بیش از 60 سانتیمتر برسد. ساقه‌های آن بلند، پرز دار و منشعب بوده و این رشد زیاد عموماً به آن ظاهری متراكم می‌دهد. اطلسی تنوع ارقام بیشماری داشته و هر ساله انواع جدیدتری به بازار می‌آید. گل‌های شیپوری بزرگی به رنگ‌های سفید، قرمز، بنفش، صورتی، زرد و ابلق و حتی اخیراً سیاه دیده می‌شوند و در طول تابستان و پائیز از اواخر خرداد تا آبان ماه بسته به شرایط آب و هوایی می‌تواند گلدهی داشته باشد. اطلسی از لحاظ نوع گل ممكن است كم‌پر یا پر پر باشد. از نظر ارتفاع گیاه نیز دو نوع پا كوتاه و پا بلند دارد. در نوع پا كوتاه گیاه به ارتفاع 10 تا 15 سانتیمتر می‌رسد و بوته پرگل و پر شاخ و برگ است گل‌های درشت و پرپری داشته و بیشتر مناسب كشت در حاشیه است و در اطلسی نوع پا بلند، ارتفاع گیاه ممكن است به بیش از 60 سانتیمتر برسد. به سبب گلدهی زیاد و عادت رشدی، چه به صورت تكی یا همراه با گیاهان دیگر بسیار مناسب كشت به عنوان گیاهان آویزان در گلدان یا جعبه است. معمولا اطلسي در نقاطي كه تابستانش سرد و مرطوب باشد عمل نمي آيد كه در اين شرايط بوته قوي ميشود و شاخه هاي بلندي ايجاد ميكند ولي خيلي كم گل ميشود. تمیز كردن بوته و چیدن گل‌های خشك همیشه به ظاهر زیبای گیاه كمك می‌كند، بعلاوه این عمل دوره گل‌دهی آن را طولانی‌تر می‌كند. گل اطلسی در حوزه گیاهان فصلی نشائی کشت می شود. این گل دارای تنوع رنگ و نگهداری آسان است و در قدیم الایام همدان یکی از تولیدکنندگاه مهم گل اطلسی بوده در کشور بوده است. تولید گل اطلسی به عنوان یک گل معطر با قابلیت نگهداری در دو فصل بهار و تابستان و تنوع رنگی از مزیتهای استان همدان به شمار می رفت.

 

Petunia is an annual herbaceous perennial plants that grow in the low-temperature form of the lack of will of the genus Petunia and Solanaceae family (Solanaceae) native to South America is usually a combination of two colors of flowers. The popular flower its name from the French word meaning petun "tobacco" is used. Solanaceae family potato family name is known in Persian. This family of plants including ornamental pepper, datura, tobacco and petunia is ornamental. Petunia is considered cold-sensitive plants and vegetation that are relatively quickly after the establishment of its height may reach more than 60 cm. The stem of a tall, hairy, and branched and much of this growth is typically dense appearance. Petunia variety and innumerable varieties of newer types coming to the market each year. Horny big flowers of white, red, purple, pink, yellow and black pied recently seen even during the summer and autumn, from late June to October, depending on weather conditions, flowering can be. The plant height is two feet tall and dwarf. The dwarf plant type and plant reaches a height of 10 to 15 cm and filled with flowery foliage and large flowers wilt and is more suitable for planting on the margins of the long-legged satiny type, plant height of 60 cm will be. Due to the large flowering and growth habit, either alone or in combination with other herbs suitable as hanging plants cultivated in pots or boxes.

{gallery}atlasi{/gallery}