جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

گل شلغم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گل شلغم

گل شلغم


Loading the player...

 

در این برنامه آموزش گل شلغم در نظر گرفته شده است. برای این کار نیاز به یک شلغم متوسط داریم که قبلا از یخچال بیرون گذاشتید و مقداری نرم شده است. ابتدا پوستش را می کنیم و سر و تهش را هم می زنیم و به حالتی پوست می کنیم که شلغم حالت گرد پیدا کند. سعی میکنیم شلغم بدون ریشه انتخاب کنیم خوب کامل گردش میکنیم و میخواهیم گلبرگ هایی درست کنیم که به این حالت در بیایند. از قسمت اطراف چهار گلبرگ جدا میکنیم بعد حدودا سه گلبرگ و گلبرگ های بعدی را جدا می کنیم و داخل آب و نمک قرار میدهیم تا کامل نرم بشود. دوباره داخل آب سرد میگذاریم تا سفت شود. برای شروع شلغم را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنیم و شروع میکنیم از کنار شیاری که انداختیم گلبرگ ها را جدا میکنیم به این شکل گلبرگ اول را جدا میکنیم بعد گلبرگ دوم همینطور کنار هم گلبرگ ها را خیلی نازک برش می دهیم. این گلبرگ ها اگر شلغم خارج از یخچال نگذاشته باشید یا هوا سرد باشد شکننده میشود و کار سخت است ولی اگر یک مقدار گرم کرده باشید یا کنار بخاری بگذارید خیلی راحت میتوانید گلبرگ ها را درست کنید.

این قسمت داخل را یک مقدار مرتب میکنیم تیزی را گرد میکنیم تا شلغم حالت اول را به خود بگیرد. اگر جدا شد مجددا یک گلبرگ نازک دیگر اینجا درست میکنیم. دقت کنید شلغمی که انتخاب می کنید داخلش ریشه نداشته باشد. بعد مجددا گلبرگی که باید بین این دو گلبرگ  بزنیم جدا میکنیم، به این حالت گلبرگ بعدی را هم به این شکل و گلبرگ ها هفتم و هشتم اگر گلبرگ ها جدا شدند و راهی نداشتید نگهدارید با خلال دندان راحت وصل کنید. اگر بخواهید شکل لاله بسته باشد داخلش را خالی نمیکنیم ولی اگر بخواهیم شکلی که اینجا درست کردیم بشود بعد از هر برش کمی داخل شلغم را خالی میکنید تا گلبرگ ها حالت باز بگیرد و به آن شکل دربیاید. اگر بخواهیم باز شود یک مقدار اضافاتش را بیرون میاوریم البته وقتی داخل آب و نمک میگذاریم نرم میشود و کامل گلبرگ ها از هم باز میشود. دقت کنید که گلبرگ های بیرونی کنده نشود. سپس آنرا داخل آب میزنیم و نمک میپاشیم. معمولا نمک برای سبزیجات موقعی به کار برده میشود که بخواهیم آن ها را نرم کنیم که قابل پیچیدن شوند. زمانی که نرم شد و کامل باز شد دوباره شلغم را با آب سرد میشوییم و داخل آب سرد قرار میدهیم تا فرم بگیرد و نمکش از بین برود. بعد از اینکه کامل سفت شد و فرم گرفت برای تزیین آماده است و کنار ظرف غذا یا گلدانی که با انواع برگ ها تزیین کردیم با انواع سبزیجات قرار میدهیم امیدوارم از این تزیین استفاده کنید.

in the name of god with saying hello to opponents today i predict for you teaching flower of turnip . for this work we need to a medium turnip that we put out of refrigrator to became softer . first we get it skin and layer and cut it layers that turnip became circular . and we try to choose a turnip without root . ok completly we circualr it and we want to make some little leaves that shape into this mode and shape . from the around we seperate first four little leaves then near to 3 little leaves then we seperate other little leaves . and put in water salt until that it completly became soft and again we put it in the cold water until it became powerful and hard . ok for start we seperate turnip to four unbound parts . and start from in front of line that we made we seperate little leaves in this shape. we seperate first little leave . in this way we cut them together little leaves very soft and thin these little flowers if we do not put turnp out of the refrigrator or airbe cold the will broken very easily . but if we warm them or put it in front of heater you can very easilier make little leaves and cuts . ok we made 4 little leaves this inner part we make it more orderly we circle the sharp places until that flower get a good shape and type . if it was seperated we make another time again a little leave . you have to pay attention that turnip that you choose do not have any root in it . and again we have to cut turnip and make a little leave beetwen these two leaves and then seperate it . we have to make next leaves in this way again and now we make 7 and 8 leaves . ok if the leaves seperated and do not have any way attach these leaves with a tooth pick if we want that shape of Laleh not be open we do not fill out it inner parts . but if we want that shape of the work that we do became like this after any cut we a little fill out it inner parts . until that leaves get a open shape and grow and make up like this shape . if we want it became open we fill out a added part of it . but when we put them in the salty water it became open and all of leaves open good. pay attention that leaves dont seperated little livess in the out we put them in the water and add to it salt . most of the time salt is used for vegetables when we want make them soft that they could turnable . when it was soft and completly open we put turnip on the cold water . and put in the alone cold water that get form and it salt eleminated in this way . ok after that it was completly hard and get form is ready for design . and we put it in the plate of food or a jug that we make lots of flowers with the vegetables . i hope that you use from this design good bye .