رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

گل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گل

گل


يكي از زيبايي هاي طبيعت كه در روي زمين خود نمايي مي كند رويش گل هاست ، كه آمدن بهار را پس از زمستاني طولاني نشان مي دهد. در استان همدان هم مثل بقيه جای جای ايران زمين ،گل هاي زيبايي در دشت هاي آن مي رويد. گل در اصل يكي از گروه هاي جانداران و موجودات زنده است.

one of the beautists of nature that is highlighting in our planet is growing flowers that shows coming spring after winter and cold seasons. In spring season in hamedan city also pretty flowers grow. flowers are symbols for life and living and difference of them is sign of power of god that make happy any watcher.

{gallery}golrezai{/gallery}