Skip to Content

گنجنامه

Loading the player...
گنجنامه

این برنامه مجله ای فرهنگی وهنری است و در هر برنامه به یکی از هنری پرداخته و سپس درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی موضوع مربوطه به بحث می نشیند  .

در این برنامه سعی می شود تا شنوندگان را با هنرمندان استان در زمینه های مختلف آشنا سازد . همچنین برای پاسداشت ادبیات فارسی حکایتی نغز وشیرین از متون کهن با عنوان یک نکته یک حکایت در برنامه گنجانده شده است .

برای ایجاد لحظاتی دلنشین در برنامه از شعر شاعران همدانی عموما با لهجه همدانی و همچنین سرود و ترانه هایی سنتی استفاده می شود . قسمت دیگر برنامه هم گزارشگر و کارشناس است که درباره موضوع مطرح شده در برنامه صحبت و گزارش های مردمی پخش می شود .

تهیه کنندگان: فاطمه طالبی

صدابرداران: محسن اسفندیاری- ابراهیم سامعی- داود قمرزاده

گزارشگران: حسین طاهری موید

گوینده و نویسنده : خانم پهلوانی