جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

گنجنامه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گنجنامه

گنجنامه


Loading the player...

 

بر دل صخره هایی از کوه الوند در شهر همدان بر نوشتارهایی از دوران هخامنشی مربوط به داریوش و خشایار وجود دارد . در این منطقه آبشاری وجود دارد و این منطقه را به عنوان یکی از مناطق توریستی همدان مبدل نموده است . در کتیبه خشایار آمده است خدای بزرگ است اهور مزدا، بزرگ‌ترین خدایان است که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشایارشا را شاه کرد، یگانه از میان شاهان بسیار، یگانه فرمانروا از میان فرمانروایان بی‌شمار. من خشایارشا، شاه بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ کشورهای دارای ملل بسیار، شاه این سرزمین بزرگِ دوردستِ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی

Ganjnameh

At the middle of the rocky mountains of Hamadan (Alvand) is the writing of the Achaemenid kings Darius and Xerxes there. There is a waterfall there and this area has become one of the tourist areas of Hamadan. God is in the Xerxes inscription Ahura Mazda, the gods created the arth,who created the heavens, who created people, who created happiness for the people, who made Xerxes the king, one of the great kings, only ruler among many rulers. I am Xerxes, great king, the king of kings, king of most countries, the king of this great land of vast distances, the son of King Darius, the Achaemeni. It is a part of Xerxes written.