رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

گنجنامه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گنجنامه

گنجنامه


Loading the player...

سنگ‌ نوشته‌های گنج‌نامه نوشتارهایی از دوران داریوش و خشایارشاه هخامنشی است که بر دل یکی از صخره‌های کوه الوند در فاصله ۵ کیلومتری غرب همدان و در انتهای درهٔ عباس‌آباد حکاکی شده‌است. کتیبه‌ها هر کدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی باستان، بابلی و عیلامی قدیم نوشته شده‌اند. متن پارسی باستان در سمت چپ هر دو لوح جای گرفته‌است و پهنایی معادل ۱۱۵ سانتی متر دارد. متن بابلی در وسط هر دو کتیبه نوشته شده و متن عیلامی در ستون سوم قراردارد. این کتیبه‌ها از دیرباز نام‌های گوناگونی را بر خود گرفته‌است، از جمله «سنگ نبشته - نبشت خدایان - دادمهان یا دادبهان - تنبابر - کتیبه‌های الوند - جنگ نامه و گنجنامه» که دو نام «جنگ نامه و گنجنامه» در سده‌های اخیر بیشتر مصطلح بوده‌است. در خصوص وجه تسمیه گنجنامه می‌توان گفت: گنجنامه در زبان پارسی به معنای حکایت و داستان گنج است و عموم مردم را تصور بر این بوده‌است که راز گنجی نهان را در این کتیبه‌ها نگاشته‌اند و به نظر می‌رسد واژهٔ جنگ نامه نیز تحت تاثیر ذهنیتی که از جنگ و جنگاوری شاهان گذشته در سر مردم بوده، یا با جایگزینی عامیانه کلمه جنگ بجای گنج بوجود آمده باشد.

The inscription documents from treasure Darius and Xerxes the Achaemenid era that Dell is one of the rocks of Mount alvand in Hamedan and West 5 km distance at the end of Abbas Abad is engraved درهٔ. Elder Scrolls each in the three columns of the ancient Persian language 20 stary, are written and old Elamite baboli. Ancient Persian text on the left is a Tablet taken both, and 115th equivalent phanai cm. The inscription on the middle of both baboli text written in Elamite and the third column text. The Elder Scrolls has taken on a variety of names, including "inscription-nbsht tanbaber-dadbhan-gods dadman or alvand-inscriptions-war letters and the name" ganjnamh "that the two war letters and ganjnamh» more recent centuries in mostlah. Regarding the etymology can be said ganjnamh: ganjnamh in Persian language means the fable and the story of the treasure and the public's perception on this has been that the secret of the secret scrolls, Ganji said, and it seems the term war letters are also under the influence of the concept of modern warfare and war of Kings of the past at the head of the people, or by replacing the word folk war instead of treasure is created.