جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

گنج نامه - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گنج نامه

گنج نامه


Loading the player...

خدای بزرگ است اهورا مزدا که زمین را آفرید که آسمان را آفرید که انسان را آفرید که شادی را برای مردمی آفرید به راستی چرا تا این حد به شاد زیستن تاکید شده ؟ جز این است که زندگی رنگ امید به خود بگیرد و امید سازندگی و خلاقیت می آفریند کتیبه های گنج نامه بر گران سنگی از خارا به سه زبان باستان ، ایلامی و بابلی نگاشته شده که هر کدام در بیست سطر از چپ به راست به خط میخی نقش گردیده است ایت جا سراسر نور است و رویا روشنایی و پاکی که از سمیراتی سر چشمه می گیرد این جا هکمتانه است اکباتان ،مدیا ، نادستان شهر علم و دانش پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین.

the big god is Ahoora Mazda that made earth and also sky. that made human and shape happiness for people. really why it is recommended to the happiness in the life? is it exept that life get color of hope to itself? and hope shape corporation and intelligence. gangname inscriptions are written on the hard stones to the 3 languages contained : Bastan Ilamy , and Babely. that every one of these inscriptions are written in 20 sentences from left to right in the Mikhy hand writting is made. here is full of light and dreams , light and clean that is getting energy from Samirany here is Hekmataneh , Ekbatan , Media , Nadestan. city of science and universe. " Capital City Of History And Civilization Of "Iran"