Skip to Content

یار آشنا

Loading the player...
یار آشنا

یار آشنا نام برنامه ای است فرهنگی که با موضوعیت کتاب و مطالعه در صدای مرکز همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه آیتم هایی چون گزارش ،معرفی کتاب ،فرهنگ سازی در زمینه کتاب و کتاب خوانی قرار داده شده است.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای هادیان

گوینده:خانم پهلوانی

نویسنده:خانم پهلوانی

گزارشگر:آقای سرگزی

صدابردار:آقای سامعی