رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

یار مهربان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یار مهربان

یار مهربان


Loading the player...

منزل پرفسور ساعتچی ببخشید بفرمایید در نگاهم پرفسور ساعتچی مردی مهربان و خانواده دوست آمد که از علم و دانش هم بهره مند است . کتاب های زیادی نوشتند . در تمام این 45 سال به جای یک نفر نه گاهی 3 یا 4 نفر کار کردند . متولد شهر زیبای همدان هستم . سال 1320 در سن 28 سالگی روانشناسی را شروع کردم به تدریس . این افتخار را دارم که روانشناسانی که درجه ی دکتری را گرفته اند و مراتب بالای دانشگاهی را رسیده اند در دانشگاه با کتاب من شروع کرده اند . کتابی که در 30 هزار جلد به چاپ رسید و کاندیدای بهترین کتاب سال شد . و امروز پرفسور ساعتچی از نظریه ی بهره وری بهینه برای افزایش تولید ملی می گوید : اگر می خواهیم آرمانهای انقلاب تحقق پیدا کند باید بهره وری سازمان ها در حد بهینه ای برسد باید برای تولید ملی همه عوامل مؤثر در بهره وری سازمانی هم سو، هم افزا و در خط بهینه عمل کنند . حالا قصد دارد به شکل دیگری به میهنش خدمت کند .

وقتی به مدرسه می رفتیم من در مسیر مقبره ی قدیمی بوعلی سینا را می دیدم . برای ما در آن دوران یک حزن خاصی داشت . بعد که بزرگتر شدم شروع کردند به تخریب آن محل . ساخت این آرامگاه حکایت غریبی دارد .سال 1328 به سفارش انجمن آثار ملی ایران و به مناسبت هزارمین سالگرد تولد بوعلی سینا توسط مهندس معمار ، آقای هوشنگ سیحون ، ساخته شد . این بنا یک تلفیقی است از معماری قدیم و معماری جدید . بوعلی سینا شخصیتی است جهانی و خدماتی که به جهان عرضه کرده بیشمار است. این مرداین مرد بزرگ تاریخ کهن را به تاریخ جدید و تمدن جدید وصل کرده این ستونهایی را که الان این قسمت مشاهده می کنید همان دوازده ستونی است که معروف است به دروازه علم بوعلی سینا . حالا برخی از کتاب ها و آثار دست نوشته بوعلی سینا در کتابخانه آرامگاه بوعلی سینا نگهداری می شود . کتابخانه ای کوچک که راه اندازی اش حکایت غریب تری دارد. کتابخانه ی آرامگاه بوعلی سینا همزمان با ساخت بنای جدید یعنی در سال 1330 با اهدا کتاب از مناطق مختلف و شخصیت های مختلف افتتاح شد. از همه ی کشور ها همکاری کردند بیشترین همکاری از طرف کشور آلمان ، فرانسه و هندوستان بود و شاید بشود گفت این اولین کتابخانه عمومی همدان بودهو مهم ترین ویژگی این کتابخانه : اینکه 99% کتاب هایم اهدایی است نویسندگان ، شعرا که کتابهایشان به چاپ می رسد یکی دو نمونه برای استفاده اینجا اهدا می کنند . حدود 9000 جلد کتاب الان داریم .این کتابخانه یک دفتر خاطرات بزرگ دارد .

این دفتر یادبود ی که در زمانی که کتابخانه افتتاح شده بود شخصیتهایی که می آمدند واز کتابخانه بازدید می کردند به عنوان یاد بود مطالبی می نوشتند . این مربوط به 16 شهریور 1333 است . به یاد بود حکیم شیخ بوعلی سینا همدانی و به افتخار آن مرد بزرگ. حرف دل شاگردان امروز بوعلی سینا . کتابخانه خوبی است ولی یک سری کتابهایی است که اینجا نیست . مسلما اگر کتابهای غنی تری بیایید اینجا قشر متفاوتی از مردم هم اینجا می آیند . فضای اینجا باید خیلی بزرگتر و بهتر شود با کتابهای بیشتر . فکر می کنم که ما باید به سمتی برویم بتوانیم یک کتابخانه در شان علمی بوعلی سینا داشته باشیم . یاد حرفهای پرفسور ساعتچی افتادم که می گفت : احساس کردم که چنین مرد بزرگی باید کتابخانه عظیمی داشته باشد . این جرقه ای بود برای تصمیم مهم پروفسور ساعتچی . حالا باید دینم را ادا کنم به آن شهر زیبا . کتابهایی را که عمری جمع آوری کرده برای اهدا به کتابخانه آرامگاه بوعلی سینا آماده می کند . اینه حوزه های مختلفی هستند در پزشکی و روانپزشکی و کتابهایی در رابطه با ادبیات کتابهای مذهبی که به دلیل سخنرانی هایی که در مجامع مختلف داشتم به من اهدا شده . از سال1345 شروع کردم به جمع آوری کتاب و چندین دانشگاه در ذهنم بودو خوشحالم که این کتابها به کتابخانه ای می رود که خاطرات من در آن جا است . 1423تعداد کتابها است . اگر فرصت دیگری باشد و شانس دیگری پیدا کنم آنچه کتاب داشته باشم وصیت می کنم که بعد از من هر چی که هست به کتابخانه بوعلی سینا همدان تقدیم شود نام نیکو بماند زآدمی به که از او ماند سرای زرنگار

Here in my home I Professor Professor Saatchi Saatchi man was kind and loving family who has benefited from the knowledge. Wrote many books. In all these 45 years, instead of sometimes 3 or 4 people do not have one. I was born beautiful city of Hamedan. Year 1320 at the age of 28 he began teaching psychology. I am honored that psychologists have a doctoral degree and the university have reached the top of the books I have started. The book was published in 30 thousand copies and was nominated for Best Book of the Year. Saatchi and currently professor of the theory of optimum efficiency and to increase national production, says: If we can fulfill the aspirations to reach the optimum level of productivity in organizations Need for national production of all factors affecting the efficiency of both sides, and also increases in line to act efficiently. It intends to serve their country to another. When I went to school in the old tomb of Avicenna saw. At that time we had a special sorrow. The older I began to demolish the place. Construction of this tomb is a strange tale. In 1328 commissioned by the National Association of Iran's Avicenna th birthday by the architect, Mr. H. Seyhoun, was built. It is a fusion of architecture old and new architecture. Avicenna's personality to the world that offers universal service are numerous. This Mrdayn great man in modern history and civilization of ancient history to connect the new columns that you can see this column, which is known as the twelve gates of Avicenna. Now some of the books, manuscripts and works of Avicenna Avicenna tomb is kept in the library. A small library that has a more whimsical tale of its launch.

Avicenna's tomb along with the construction of a new library building in 1330 with books donated from different regions and different personalities opened. Most of all countries worked together on behalf of Germany, France and India, and perhaps become the first public library in Hamedan said Bvdhv most important feature of this library: 99% of my book is being donated by writers, poets who have published books for the two samples are presented here. Now we have about 9,000 books. This library is a great diary. The Office of the Memorial which was opened in the library when the figures came from the library was visited as I wrote. It is about 16 Persian date Shahrivar 1333. Sheikh Hakim Ali Sina had to remember and honor a great man. Heartline Avicenna's disciples. It is a good library, but a series of books that is not here. Certainly if the books are rich people come here come here from a different class. Here should be much larger space and better with more books. I think that we should go to the side in a library can have their Avicenna science. I'm professional Saatchi professor who said that I felt such a great man should have a huge library. This was the spark for Saatchi Professor important decision. I must say I have faith that beautiful city. Books donated to the library to collect the life of Avicenna's tomb will be ready.1423 is the number of books. If I find another opportunity and another chance I will do what the book after I get everything that is presented to the Library Bu-Ali Sina He left the house to keep the good name Zadmy Zarnegar