جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

یک ایده یک اختراع 1 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک ایده یک اختراع 1

یک ایده یک اختراع 1


Loading the player...

آرش رضی هستم سال سوم دبیرستان رشته انساتی فرزند محمد رضی نام دستگاهم است دستگاه جریان قطع و وصل گاز دستگاه من شامل دو قسمت است یک قسمت که زیر کنتور نصب می شود که آن قسمت شامل بدنه ، دستگیره ، شاسی و اهرم و دینام است قسمت بعدی دستگاه که در دسترس افراد قرار می گیرد شامل بدنه ، چراغهای اعلام وضعیت ، کلیدها و شارژر و باطری که با فشار دادن دکمه روشن به پایین دستگاه قادر به انجام کار است اگر چراغ قرمز کم نور باشد نشان آن است که باطری دستگاه ضعیف است و اگر خاموش باشد نشان می دهد که در دستگاه اختلالی وجود دارد این دستگاه اگر در خانه اتش سوزی شده باشد یک ساختمان 10 طبقه را در نظر بگیرید اگر طبقه 5 این ساختمان آتش بگیرد امکان خسارت به واحد روبرو یا حتی واحدهای بالا و پایین را دارد و اینکه فرد بدود و فلکه اصلی گاز را ببندد بسیار زمان می برد ولی این دستگاه در 2 ثانیه فلکه اصلی گاز را می بندد

i am Arash Razi and i am in third grade of high school and child of Mohammad Razi. my machine name is machine of turning on and off the gas enter . my machine is consist of two section a part that is install under the control center that this part is consist of body hand brake , Dinam and power . other part of the machine that is available in the people house is consist of body , lamps for alerts , switchs charger and battery . that with pressing on the switch to down machine can start working . if the red light with low light it shows that battery of machine is not powerful and if lamp was off mach ine shows there is a problem in machine . this machine if in the home was a fire on maybe a apartment that have 10 grade if it is fired in the 5 grade of this apartment , it maybe fire to the in front of home or upper or downer homes . and that a person go and close the main switch of gas it maybe very long to done but this machine close the gas switch in two second .