جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

*اسـتـخـر شهدای شهرداری * - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

*اسـتـخـر شهدای شهرداری *

*اسـتـخـر شهدای شهرداری *


*اسـتـخـر شهدای شهرداری *

روزهای سه شنبه ویـژه بــرادران از ساعت 16:30  الی 18

نشانی : خیابان مهدیه - خیابان بهنامجو

لطفاً نمایندگان هر واحد برای دریافت بلیط به امور رفاهی مراجعه نمایند .