جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

14 فروردین - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

14 فروردین

14 فروردین


Loading the player...

از قديم نيز پس از 13 روز تعطيلي فروردين رفتن به سر كار و مدرسه سختيهاي خاص خود را دارد در اين حكايت شنيدني كه با لهجه همداني است از خاطرات كودكي يكي از قديمي هاي همداني ها براي فرار از رفتن به مكتب است كه به بهانه هاي مختلف سعي دارد از مكتب رفتن فرار كند كه با تدبير و راهكارهاي بزرگتر ها راهي مكتب خانه شده و پس از 13 روز استراحت به درس و تحصيل مشغول مي شود.

In past offer 13 leisure days Farvardin go to work and school that have lots of problems. In this story you hear about old man members that try to don't go to school. In this story you hear about a hamedanian person that search for don't going to school and by away from his mother and father go to school after 13 days vacations.