جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

17 آذر ماه 1390 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

17 آذر ماه 1390

17 آذر ماه 1390


ردیف نام برنامه نام نام خانوادگی نام پدر نام شهر
1 موج مهربانی فاطمه اکبری قربان علی همدان
2 جوانان سلام احمدحاذقی صفرعلی همدان
3 مسابقه خانوادگی سونا رضایی حسن رضا همدان
4 تلواسه زینب کاویان نور فریدون همدان