جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

24 بهمن 57 همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24 بهمن 57 همدان

24 بهمن 57 همدان


Loading the player...

در اين روز افسران –درجه داران پايگاه شاهرخي همدان را تسخير و اسلحه خانه آن را تخليه و فرماندهان در رده هاي مختلف توسط شوراي انقلابي كه ايجاد شده بود دستگير و تحويل ستاد انقلابي همدان مي شوند و براي رسيدگي بيشتر به تهران اعزام و برخي ديگر نيز بر اساس دستور امام خميني (ره) برعفو عمومي آزاد مي شوند در اين بين افراد مخالف انقلاب نيز دستگير و محاكمه مي شوند به خصوص افرادي كه با ساواك همراه بودند و اين پيگيري ها تا ارديبهشت 58 ادامه داشت.