جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

26 بهمن 57 همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26 بهمن 57 همدان

26 بهمن 57 همدان


Loading the player...

در اين روز سرهنگ سعيد عين القضات معاون ساواك همدان توسط گروه توحيدي حديد ترور مي شود و اين امر ادامه روند دستگيري ايادي شاهنشاهي است اين گروه سرهنگ كازروني را نيز در آذر ماه ترور كرد و معتقد بودند حق اين فرد اعدام انقلابي مي داند و در مسير انتقال اين فرد به تهران براي تعيين تكليف را ترور مي كند و رضا رضواني شكنجه گر معروف همدان نيز توسط اين گروه ترور مي شود حاج محمد درفشي رئيس اتحاديه كفاشان نيز با بهائيت به مخالفت پرداخته و مسئول محاكمه آنان مي شود .