جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

3خرداد روز آزاد سازی خرمشهر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

3خرداد روز آزاد سازی خرمشهر

3خرداد روز آزاد سازی خرمشهر


Loading the player...

در عملیات بیت اامقدس که به آزادسازی خرمشهر انجامید گردان مسلم بن عقیل همدان مسئول شناسایی این عملیات بود. آزاد سازی خرمشهر معجزه قرن نام گرفت در این عملیات رزمندگان استان همدان با شناسایی مواضع دشمن به شناسایی دشمن پرداختند و در شب ها تا صبح تا 20 کیلومتر به خاک عراق نفوذ کردند . این عملیات با رمز یا علی آغاز شد و با پاتک های عراق مقابله کردند تا اینکه با کمبود امکانات نیز توانستند از خرمشهر دفع کرده و این خاک آسمانی را آزاد کنند و بالاخره خرمشهر ازاد شد با رشادت همه فرزندان این سرزمین بیسجی و پاسدار و ارتشی نمی شناختند همه آمدند تا ایران بماند

 

 

 

 

In the mission of beitol moghadas that cause freedom of khoram city army of moslem ebn aghil in hamedan was one of the important parts of this mission freedom of this city was the biggest happening in the century in the world. Soldiers of this army went through of Iraq ground for 20 kilometer . This mission was started with the ya ali password and was finished with brave of Iranian people