Skip to Content

36 هزار پیامک در برنامه ایوان الوند

به گزارش روابط عمومی صدا و سیما

36 هزار پیامک در برنامه ایوان الوند

برنامه ایوان الوند عنوان برنامه ای پر مخاطب است که هر شب از سیمای مرکز همدان پخش می شود .به گزارش روابط عمومی صداو سیمای مرکز همدان،مسابقه خوانندگی ایوان الوند یکی از یکی از پر بیننده برنامه های سیمای مرکز همدان است.مخاطبان برنامه با شور و حال خاصی با ارسال پیامک به نفع خواننده مورد نظرشان در این برنامه مشارکت می کنند. در برنامه 24 شهریور در مرحله نیمه نهایی  مسابقه خوانندگی برنامه ایوان الوند آمار پیامک بینندگان به حدود 36 هزار پیامک رسید. تهیه کننده این برنامه را آقای مروت بر عهده دارد.