جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

4 آبان ماه 1390 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

4 آبان ماه 1390

4 آبان ماه 1390


ردیف نام برنامه نام نام خانوادگی نام پدر نام شهر
1 موج مهربانی وحید جعفری فخار نوروز علی همدان
2 جوانان سلام سامان شمس علی عباس تویسرکان
3 مسابقه خانوادگی مجید یوسفی محمد همدان