جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

5 مهرماه 1390 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

5 مهرماه 1390

5 مهرماه 1390


رديف نام برنامه نام برنده نام پدر نام شهر
1 موج مهربانی فرزاد گل محمدی محمد رضا همدان
2 مسابقه خانوادگی محمود نوکار اکبر همدان
3 جوانان سلام ذبیح الله رحمتی متین موسي اسدآباد