Skip to Content

6 مهر ماه 1390

رديف نام برنامه نام برنده نام پدر نام شهر
1 موج مهربانی پروین توک مداشی رمضان علی همدان
1 مسابقه خانوادگی فریبا موسوی نظر معصوم علی همدان
1 جوانان سلام مجید محمدی علی اکبر همدان