Skip to Content

7 اسفندماه 1390

ردیف نام برنامه نام نام خانوادگی نام پدر نام شهر
1 مسابقه خانوادگی معصومه رحیمی
حشمت الله
همدان
2 تلواسه کبری فعله گری
نصرالله
همدان
3 مصلای آدینه زهرا کردورکانه
اصلان
همدان