جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

7 مهرماه 1390 - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

7 مهرماه 1390

7 مهرماه 1390


رديف نام برنامه نام برنده نام پدر نام شهر
1 موج مهربانی ام البنین ترکاشوند بابا رضا تویسرکان
2 مسابقه خانوادگی حوریه افشار سبز علی همدان
3 جوانان سلام معصومه محرابی سودا گر محمد علی رزن
4 تلواسه حسین علی نصیری رمضان همدان