Skip to Content

P.S.A

Loading the player...
P.S.A

P.S.A  برنامه های کوتاهی هستند که بیشتر به مسائل انسانی،اجتماعی اشاره دارد و هدف آن نوعی فرهنگ سازی و آشنایی مردم با مسائل خاصی که بین مردم و جامعه وجود دارد .این برنامه در زمان های کوتاه 90 ثانیه ای، در روز چندین بار  پیغامی را به گوش شنودگان می رساند.psa به نحوی وظیفه اطلاع رسانی را برای مخاطبان خود فراهم می کند.

عوامل این برنامه:

نویسنده و تهیه کننده :محسن اسفندیاری

صدابردار : محسن اسفندیاری

گویندگان:واحد اجاقی،اکرم ترابیان ،مریم والا مقام