جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز همدان

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو جذب ایده ارسال آثار

برنامه های سیما

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو سیما جذب ایده

برنامه‌های صدا

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

در این برنامه توجه ویزه‌ای به حضور مخاطب...
میزگرد اقتصادی ، اجتماعی و ...
شهر قصه ها عنوان برنامه ای است که برای...
مجله ورزشی عنوان برنامه ای است که به...
دریچه عنوان برنامه ای است که در صدای...
رادیو رسانه ای است که در آن شب ها نیز...
نمایش همدست عنوان نمایش رادیویی چند...
بررسی مشکلات مردم و انعکاس آن و پاسخگویی...
آرشیو صدا جذب ایده

ویژه روز

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

خبرها و رویدادها

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

صدای مرکز همدان در نخستین جشنواره...
صدای مرکز همدان دربین ۳۳ شبکه رادیویی...
انتخاب برتر عنوان برنامه ای رادیویی است...

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو اخبار مرکز آرشیو اخبار استان
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  شبانگاهی 90 دقیقه

 • 03:30

  بازپخش نمایش 30 دقیقه

 • 04:00

  ترتیل قران 60 دقیقه

 • 05:00

  اذانگاهی 30 دقیقه

 • 05:30

  بر کرانه نور 30 دقیقه

 • 06:00

  لبخند خوبان 15 دقیقه

 • 06:15

  ورزش و زندگی 20 دقیقه

 • 06:35

  سعدی نامه 25 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 07:05

  صبح الوند (زنده) 55 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 08:15

  متل و مثل 15 دقیقه

 • 08:30

  دریچه (زنده) 30 دقیقه

 • 09:00

  همدان کلینیک 60 دقیقه

 • 10:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 10:05

  رادیو محله (زنده) 50 دقیقه

 • 10:55

  مدرسه رادیویی الوند 35 دقیقه

 • 11:30

  شهر قصه ها 15 دقیقه

 • 11:45

  مجله نیمروزی 10 دقیقه

 • 11:55

  خبر استان 5 دقیقه

 • 12:00

  مسابقه طنز خانم باش آقا باش 45 دقیقه

 • 12:45

  تمنای دل 30 دقیقه

 • 13:15

  قرآن، اذان و مناجات 15 دقیقه

 • 13:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 14:30

  تا آسمان 30 دقیقه

 • 15:00

  گام پنجم - سیما (زنده) 30 دقیقه

 • 15:30

  دریچه (بازپخش) 30 دقیقه

 • 16:00

  خبر استان 5 دقیقه

 • 16:05

  مجله عصرگاهی 55 دقیقه

 • 17:00

  مثبت جوانی 40 دقیقه

 • 17:40

  مجله عصرگاهی 15 دقیقه

 • 17:55

  صدای روستا 35 دقیقه

 • 18:30

  موج مهربانی (زنده) 60 دقیقه

 • 19:30

  خبر استان 10 دقیقه

 • 19:40

  قرآن، اذان و مناجات 30 دقیقه

 • 20:10

  سعدی نامه (بازپخش) 20 دقیقه

 • 20:30

  مثل خند 30 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  همسر من 30 دقیقه

 • 22:00

  مسابقه طنز خانم باش آقا باش - بازپخش 30 دقیقه

 • 22:30

  نمایش 30 دقیقه

 • 23:00

  حریر سخن

 • 23:30

  گلهای ایرانی

محتوا با برچسب صدای مرکز همدان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد