جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

صفحه اصلی

 

 

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

مقابله با کرونا

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو - کرونا

تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز همدان

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می...
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هزینه تبلیغات آددای از کجا می آید؟
شعارهای انتخاباتی آددای و دیدگاه او در...
آخه، آددای رو کجای مجلس بزاریم؟

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات
بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

نمایندگان در مجلس چه کارهایی انجام می...
مرور برخی از ویژگیهای یک نماینده خوب
ویژگیهای یک نماینده خوب
پنج مولفه اساسی در ارتباط با حضور...
آیا لازم است نماینده مجلس در یک زمینه...
مجلس تراز انقلاب اسلامی چگونه مجلسی است؟

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو جذب ایده ارسال آثار

برنامه های سیما

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

تبیین ملاک‌های مرتبط با انتخاب اصلح در...
ویژه برنامه 2 اسفند 98 - روز انتخابات...
آرشیو سیما جذب ایده

برنامه‌های صدا

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

ویژه انتخابات مجلس یازدهم
ویژه انتخابات 32 اسفند98
فایل صوتی بخشی از سخنان مقام معظم رهبری...
فایل صوتی بخشی از سخنان مقام معظم رهبری...
آرشیو صدا جذب ایده

خبرها و رویدادها

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
آرشیو اخبار مرکز آرشیو اخبار استان

ویژه روز

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
بیشتر
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 00:30

  شبهای ایران 90 دقیقه

 • 02:00

  رادیو پروانه ها 105 دقیقه

 • 03:45

  اذانگاهی 135 دقیقه

 • 06:00

  دولت بیدار 15 دقیقه

 • 06:15

  لبخند خوبان 10 دقیقه

 • 06:25

  مجله ورزشی 35 دقیقه

 • 07:00

  خبر سراسری 5 دقیقه

 • 07:05

  صبح الوند (زنده) 55 دقیقه

 • 08:00

  خبر سراسری 15 دقیقه

 • 08:15

  دریچه (زنده) 40 دقیقه

 • 08:55

  همدان کلینیک (زنده) 60 دقیقه

 • 09:55

  رادیو محله (زنده) 60 دقیقه

 • 10:55

  خبر استان 5 دقیقه

 • 11:00

  کودک 25 دقیقه

 • 11:25

  تا بیکران 25 دقیقه

 • 11:50

  قرآن، اذان و مناجات 40 دقیقه

 • 12:30

  منبر (زنده) - کتاب گویا 25 دقیقه

 • 12:55

  خبر استان 5 دقیقه

 • 13:00

  خانه ملت 60 دقیقه

 • 14:00

  خبر سراسری 60 دقیقه

 • 15:00

  شما بپرسید 60 دقیقه

 • 16:00

  خبر استان 15 دقیقه

 • 16:15

  موج مهربانی (زنده) 75 دقیقه

 • 17:30

  فرزندان الوند 25 دقیقه

 • 17:55

  قرآن، اذان و مناجات 35 دقیقه

 • 18:30

  نوجوان 30 دقیقه

 • 19:00

  خبر استان 55 دقیقه

 • 19:55

  مثبت جوانی(زنده) 65 دقیقه

 • 21:00

  خبر سراسری 30 دقیقه

 • 21:30

  روانشناسی 30 دقیقه

 • 22:00

  مسابقه طنز خانم باش آقا باش 30 دقیقه

 • 22:30

  نمایش 30 دقیقه

 • 23:00

  حریر سخن

 • 23:30

  شعر و موسیقی

محتوا با برچسب مجلس یازدهم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد